All posts by admin

CANLANDIRANLAR YETENEK KAMPI KISA CANLANDIRMA FİLM PROJESİ YAPIM DESTEĞİ SEÇME ŞARTNAMESİ

TANIM
• CYK (Canlandıranlar Yetenek Kampı) eğitim ve üretimi kapsar.
• Kısa canlandırma film projesi yapım desteği seçmesi için başvuru formunu dolduracak katılımcıların, sunulan şartları okumuş ve onaylamış oldukları kabul edilir.
• CYK katılımcılara, animasyon konusunda bir alt yapı kazandırırken aynı zamanda onları piyasadaki şirketler ile bir araya getirerek, alanlarının profesyonelleri ile tanışma ve çalışma olanağını sağlamayı amaçlar.
• Başvurular arasından seçilen 3 adet kısa canlandırma film projesi, Canlandıranlar Derneği, CYK destekçisi üniversiteler ve yapım şirketlerinin olanakları kullanılarak geliştirilecek ve üretilecektir. Üretilen filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde özel gösterimlerle sunulabilir.
•Seçici kurulun belirlediği üç projeye bir yıllık Toon Boom storyboard programı sertifikası verilecektir.

SON KATILIM TARİHİ
• CYK serbest konulu kısa canlandırma film projesi başvurusu için, son katılım tarihi, 29 Ocak Pazartesi 2018 saat 24:00’e kadardır.

KATILIM KOŞULLARI
• Katılım; eğitim, reklam, tanıtım filmleri dışında olmak üzere her teknikten ve türden kısa canlandırma film projesine açıktır.
• Başvuran kısa canlandırma film projelerinin içeriği, konusu ve teması serbesttir.
• Başvuracak projelerin sürelerinin 3 – 7 dakika arasında olması önerilir.
• Her proje için yönetmenin başvurusu gerekmektedir. Yönetmeni belli olmayan projeler kabul edilmeyecektir.
• Daha önce CYK proje seçmesine başvuruda bulunanlar, film üretenler tekrar proje başvurusunda bulunabilirler.
• Başvuranlar 18 yaşından büyük olmalıdır.
• Başvurular, www.canlandiranlar.com sitesindeki başvuru sayfasından yapılabilir. Elden ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Başvurular ücretsizdir.
• Başvuru materyalleri gizli tutulacaktır.
• CYK kısa canlandırma film projesi yapım desteği başvurusunda bulunmak için; filmin 250 kelimelik kısa özeti, resimli öyküsü (storyboard’u) ve varsa filmin karakter, ışık, mekan gibi öğelerine yani görsel tasarımına dair fikir veren bir kare, ayrıca başvuranın fotoğrafı ile kişisel bilgileri gerekmektedir.
• CYK yönetimi gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir.
• Katılımcılar birden fazla proje ile başvurabilirler. Ancak her proje için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekir.

TELİF VE SANATSAL MÜLKİYET
• Üretilecek filmlerin %10’luk bir kısmı basında, televizyonda, internette ve benzeri mecralarda tanıtım için kullanılabilir.
• Katılımcılar, sadece kendilerine ait olan sanatsal üretimleriyle CYK kısa canlandırma film projesi seçmesine katılabilirler.
• Kısmen ya da tamamen orijinal olmayan projelerden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlallerinden kaynaklanacak hiçbir sorumluluğu CYK kabul etmez ve ihlallere ait sorumluluk başvuranlara aittir.
• Filmlerin ticari, sanatsal ve edebi mülkiyetleri konusunda her katılımcı kendi başvurusundan sorumludur.
• Üretilen filmlerin bir festivalde ya da yarışmada para ödülü kazanması durumunda CYK herhangi bir maddi hak talep etmez. Filmin televizyon veya DVD yayın hakları konusunda, filmin tüm kazancı proje sahibi ve CYK arasında yarı yarıya paylaşılır. Filmin baş jeneriğinde CYK, son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına ve yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir. DVD kapağı afiş v.b. tanıtım mataryellerinde de aynı uygulama gerçekleştirilmelidir.
• CYK proje sahibine, projeyi gerçekleştirdiği için para ödemez.

DESTEKÇİLER
• Katılımcılar CYK’nın ve Canlandıranlar Derneği’nin destekçileri ile varolan bir etkinlik olduğunu bilir ve kabul ederler.
• CYK ile gerçekleştirilen filmlerin baş jeneriğinde CYK logosuna; son jenerik ekinde ise CYK ile diğer tüm destekçilerin logolarına, ayrıca yapımcı olarak Berat İlk’e yer verilmelidir.
• Katılımcılar basın toplantıları, röportajlar ve benzeri tanıtım faaliyetlerine davet edilebilirler.
• Herhangi bir şartla katılımcılar destekçilerin çıkarlarına uygun olmayan şekilde davranamazlar, bu şirket ve kuruluşların iç bilgileri hakkında konuşamazlar.

SEÇİM
• Üretilecek filmlerin seçimi, Canlandıranlar Yetenek Kampı Seçici Kurul’u tarafından yapılacaktır.
• CYK Seçici Kurul’unda bu yıl yer alan isimler; Cemal Erez, Gülengül Altıntaş ve Zeynep Dadak’dır. CYK gerek duyduğu hallerde seçici kurulu değiştirebilir.
• Seçici Kurul, tüm proje başvurularını inceledikten sonra üç projeyi seçer.

SEÇİLEN PROJELERİN DUYURULMASI
• Seçici Kurul, sonuçları Şubat ayında açıklayacaktır.
• Serbest konulu kısa canlandırma film projesi seçmesinde kazanan projelerin yaratıcıları 2018 Şubat ayında elektronik posta ile haberdar edileceklerdir. Ayrıca bu isimler Canlandıranlar’ın internet sitesinde duyurulacak ve basın yayın organlarına bilgi verilecektir.

ÜRETİM TAKVİMİ
• Canlandıranlar Yetenek Kampı takvime uymayan projelerden desteğini çekme hakkına sahiptir. Seçilen projelerin üretim takvimi şu şekildedir;
-Mart ayında ön hazırlık, senaryo geliştirilmesi, storyboard’un son halini alması ve Nisan’da sunum

-Mayıs, Haziran karakter tasarımı, arka plan, animasyon üretimi
-Ağustos önizleme

-Eylül: Final önizleme
-10 Eylül 2018 film teslimi
• CYK’nın proje danışmanları önhazırlık aşamasında, akademik ve yapım danışmanları ise prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamasında proje sahibi olan yönetmenlere destek verecektir.
• Önhazırlık: Proje sahipleri senaryo, karakter tasarımı, ses – müzik, animasyon gibi konularda işin profesyonellerinden özel danışmanlık alabileceklerdir. Ayrıca profesyonel storyboard desteği gibi yardımlar da yapılacaktır.
• Prodüksiyon: Destekçi üniversitelerde ya da yönetmenin sağlayacağı bir mekanda kurulacak setlerde üretilecek filmlerin, postprodüksiyon çalışmaları destekçi yapım şirketlerinde gerçekleştirilecektir.
• Sunum: Üretilen filmler, özel bir gösterim ile destekçilerden ve katılımcılardan oluşan izleyicilere sunulacaktır.

GÖSTERİM
CYK tarafından, canlandırma film projesi seçiminde ilk üç proje arasına girerek desteklenenler, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve aynı fikirde sayılır:
• Üretilen filmler CYK’nın organizasyonuyla dünya çapında, her yerde ve her mecrada gösterilebilir.
• CYK, üretilen her filmin olabildiğince fazla gösterilmesi için çalışacak, yurt içi ve dışı festivallerde gösterim yapacaktır.
• Üretilecek olan filmler Canlandıranlar’ın resmi internet sayfasında yayınlanabilir ve zamansız olarak arşivlenebilir.
• Üretilecek olan filmlerin yönetmenleri istedikleri ulusal ya da uluslararası festivallere, CYK ve destekçilerin logolarını filmlerinin sonunda kullanmak şartıyla katılabilirler.

5. Canlandıranlar Festival Programı

20 EKiM OCTOBRE  Cuma Vendredi

16:00 HIRVATİSTAN’A ZİYARET
Sélection de courts-métrages croates
18:00 CANLANDIRANLAR FİLM YARIŞMASI KISALARI
Sélection de courts-métrages en compétition
20:00 CANLANDIRANLAR FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Cérémonie de remise des prix
21:00 BLACK MOR ADASI
L’Île de Black Mór

21 EKiM / OCTOBRE Cumartesi / Samedi

15:00 LAGUIONIE’DEN KISA FİLM SEÇKİSİ VE SÖYLEŞİ
Projection de courts-métrages choisis par M.Laguionie
17:30 LOUISE SAHILDE
Louise en Hiver
19:00 SAYGI
Tribut

22 EKiM / OCTOBRE Pazar / Dimanche

11:00 ANIK LE RAY ile SENARİSTLERİN BRUNCHI
13:00 BLACK MOR ADASI
L’Île de Black Mór
15:00 ERNEST VE CELESTINE
Ernest et Célestine
17:30 LOUISE SAHILDE
Louise en Hiver(Bu gösterim KargaArt/Kadıköy’de yapılacaktır)

 

Tüm gösterimler ücretsizdir.

Fransız Kültür Merkezi gösterimleri için aşağıdaki linkten kayıt olunması zorunludur.
https://www.inscription-facile.com/form/qCburjiJMg4c2FX0kKpc

Anik Le Ray ile Senaristlerin Brunchı

Ödüllü canlandırma filmlerinin senaristi Anik Le Ray’in sunumu sonrasında katılımcı senaristler için sohbet; brunch sırasında da devam edecek.

Katılım ücreti: 50 TL
-18 kişi ile sınırlıdır-
Katılımcılar; aşağıdaki hesap numarasına yapmış oldukları işlemin dekontunu, info@canlandiranlar.com mail adresine, 18 ekim tarihine kadar göndermelidirler. Kişi sayısıyla ilgili bilgiye facebook.com/canlandıranlar sayfasından ulaşılabilir.
Canlandıranlar Derneği Vakıflar Bankası: TR 9100 0150 0158 0072 9963 9602

 

ANIK LE RAY
Anik Le Ray; yazar ve senarist. Jean François Laguionie’nin kurduğu “La Fabrique” stüdyosuda 90’lardan beri çalışmaktadır. Laguionie’nin yönettiği “Maymunların Şatosu”, “Black Mor Adası”, “Mutluluğa Boya Beni” ve “Louise Sahilde” filmlerinin senaristidir. Uzun metrajların yanı sıra televizyon serileri ve kısa metraj film senaryoları da yazmıştır.

2017 Canlandıranlar Film Yarışması Kısaları

Altın Çağ

H. Sercan Tunalı
2015 |  02:00

0 comments

Arkhe

Batuhan Köksal
2016 |  10:44

0 comments

Aysız Bir Gece

Pelin Kırca
2016 |  03:25

0 comments

Bir Sabah

Çağıl Harmandar
2016 |  02:16

0 comments

Bahçe

İdil Ar Uçaner
2016 |  07:00

0 comments

Çay Fincanı

Elif Boyacıoğlu
2015 |  05:00

0 comments

Dilek

Emrah Bekdikli
2017 |  04:25

0 comments

Döngü

Koray Sevindi
2016 |  05:00

0 comments

Hanim Hanım’ın Acayip Hayatı

Buse Erel
2017 |  05:52

0 comments

Evcilik

Cenk Köksal, Özgül Gürbüz
2017 |  03:24

0 comments

İstasyon

Serdar Çotuk
2017 |  04:53

0 comments

Kocakarı ile Tilki

Yahya Özkan Akyürek
2017 |  04:20

0 comments

Mr. Lonely and Your Soul

İlhami Tunç Gençer
2017 |  06:46

0 comments

Ölçek

Emine Gezici Üstündağ
2017 |  06:11

0 comments

Pipimin Yarısı

Atılım Kozmonot
2017 |  01:30

0 comments

Ruhların Kaçışı -yeniden canlandırma-

Ayşe Tak
2017 |  03:48

0 comments

Tavşan Kanı

Yağmur Altan
2016 |  04:36

0 comments

Yazar ve Burun

Zanna Abasova
2017 |  03:14

0 comments

Sleeplezzz

Seda Sinanoğlu
2017 | 04:44

0 comments

Yarışma Jürisi


Emre Senan


Gülengül Altıntaş


Hüseyin Karabey


Kanat Atkaya


Meral Erez


Ömer Ahunbay


Sevil Demirci

Yazar ve Burun

2017 |  03:14

Yazar ve Burun metni; burnu olmayan bir yazarın sanatsal üretiminin mücadelesini ve tükenişini anlatır. Bu metni yazarken Nikolay Vasilyeviç Gogol’un biyografisi ve Burun öyküsünden ilham aldım. Bu filmde konu edinen şişirilmiş, içi boş kişiliği, kendi metnimde odak haline getirerek tek kare çekim yöntemi ile ifade etmeye çalıştım.

 


Yönetmen
Zanna Abasova
Ben Zanna. Kırgızistan’ dan dokuz yil önce Antalya’ya taşındım. Türkçe öğrendim, güzel sanatlar lisesini bitirip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesin’de Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümünü birincilikle bitirdim. Stopmotion’ la ilgileniyorum. Eğitimini aldığım kukla tasarım bölümünde ilerlemek hayalim. Şu an aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimine başladım.

 

EKİP
Senaryo: Zanna Abasova
Animasyon: Zanna Abasova
Yapımcı: Zanna Abasova
Karakter Tasarımı: Zanna Abasova
Sahne Tasarımı: Zanna Abasova
Müzik: Frédéric Chopin
Ses Tasarımı: Zanna Abasova

GÖSTERİMLER
Les Films de la Toile

Tavşan Kanı

2016 |  04:36

Sakinlerinin sıra dışı bir şekilde çay demlediği Türk kırsal evinde sıradan bir gün.

 


Yönetmen
Yağmur Altan
Animatör, tasarımcı ve bağımsız kısa film yönetmeni Yağmur Altan Istanbul’da doğup büyüdü ve Londra’da yaşıyor. Lisans öğretimini Sabancı Üniversitesi Görsel Iletişim Tasarımı bölümünde, yükseklisansını ise New York School of Visual Arts’ta 3D Animasyon üzerine tamamladı. 2016 yılında New York’ta bir animasyon teknolojileri start-up şirketinde küçük bir ekip ile birlikte geliştirdiği yüz takibi teknolojisi, Oath (eski Aol ve Yahoo) tarafından satın alındı ve halen aynı şirketin sosyal medya uygulamalarında yüz takibi ve AR gibi konularında tasarım müdürü olarak çalışıyor. Yazıp yönettiği ilk animasyon kısa filmi Tavşan Kanı Dünya Prömiyeri’ni Atina Animasyon Festivali’nde yaptı. Tavşan Kanı Oscar adaylığına uygun Montreal Film Festivali ve New Orleans Film Festivali dahil olmak üzere bir çok uluslararası film festivalinde gösterildi. Film ayrıca, Istanbul Kısa Film Festivali’nde En Iyi Animasyon, New York Kış Filmleri Ödülleri’nde En Iyi Animasyon ve Los Angeles’taki Catalina Film Festivali’nde Mükemmelik Ödülü dahil 20’ye yakın ödül aldı. Yağmur şu anda 2. bağımsız animasyon kısa filmi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

 

EKİP
Senaryo: Yağmur Altan
Animasyon: Yağmur Altan
Yapımcı: Yağmur Altan
Karakter Tasarımı: Yağmur Altan
Sahne Tasarımı: Yağmur Altan
Müzik: Mehmet Aydın
Ses Tasarımı: John Mattiuzzi

ÖDÜLLER
West End Film Festival 2017 – Best International Film
Watersprite Cambridge International Student Film Festival 2017 – Best Editing
Winter Film Awards 2017 – Best Animation
Ankara International Film Festival 2017 – 3rd Prize in Best Short Film
Kayseri Golden Sycamore Film Festival 2017 – Best Animation
Catalina Film Festival 2016 – Award of Excellence
Istanbul International Short Film Festival 2016 – Best Animation

GÖSTERİMLER
Istanbul Film Festival 2017
!f Istanbul 2017
Montreal World Film Festival 2016
New Orleans Film Festival 2016
Indie Memphis Film Festival 2016
CutOut Fest 2016
Bogota Film Festival 2017
Zlin Film Festival 2017
KuanDU Animation Festival 2017
Be There! Corfu Animation Festival 2017

Sleeplezzz

2017 | 04:44

Akşam vakti. Bir adam uyumaya çalışıyor ama bazı nedenler uykusunu hep bölüyor.

 


Yönetmen
Seda Sinanoğlu
Seda Sinanoğlu, Berlin doğumludur. Tüm eğitim hayatı Berlin’de geçmiştir. Üç sene önce İstanbul’a gelmiştir. Aslında işletme okuyordu. Fakat sinema hayranlığı daha fazla olduğu için sinema ve televizyon okumaya karar verdi. Bahçeşehir Üniversitesin’den mezun olmuştur.

 

EKİP
Senaryo: Seda Sinanoğlu
Animasyon: Seda Sinanoğlu
Yapımcı: Seda Sinanoğlu, Ömer Süalp
Karakter Tasarımı: Seda Sinanoğlu, Ömer Süalp
Sahne Tasarımı: Seda Sinanoğlu, Ömer Süalp
Müzik: Berat İşcıoğlu

Ruhların Kaçışı -yeniden canlandırma-

2017 |  03:48

Bu kısa animasyon, Hayao Miyazaki’nin ‘Ruhların Kaçışı’ isimli filminin minyatür tekniği ve anlayışı ile yeniden canlandırılmasıdır. Seçilen karakterler ve dört ana sahne ile olay örgüsü tamamlanır.

 


Yönetmen
Ayşe Tak
1984 İstanbul’da doğdu. MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü öğrencisidir. İlk kısa animasyon filmi ‘Beyoğlu’nun Yüzleri’ oldu. Özel ilgi alanı minyatür sanatıdır ve animasyonlarında minyatür dilini kullanmaktadır.

 

EKİP
Animasyon: Ayşe Tak
Sahne Tasarımı: Ayşe Tak
Ses Tasarımı: Ayşe Tak

Pipimin Yarısı

2017 |  01:30

Küçük bir çocuğun ‘sünnet’ geleneği hakkındaki akıl almaz korku ve düşünceleri.

 


Yönetmen
Atılım Kozmonot
1983 yılında Edirne’de doğmuştur.Marmara Üniversitesi G.S.F. Grafik Tasarım bölümünde okumaktadır.
Çeşitli reklam ajanslarında tasarımdan, yaratıcı fikir üretmeye uzanan yelpazede işler yapmıştır.
Masaüstü produksiyon alanında hareketli animasyon filmler,reklam ve klip post-produksiyonları üretmiş olmasının yanı sıra, zaman zaman freelance olarak bağlı olduğu ajanslara kamera arkası kurumsal film ve TVC filmler de çekmiştir.
Kariyerinin bir noktasında ulusal bir Türk Televizyon kanalında ‘hareketli grafik yönetmenliği’ yapmıştır.
Aynı zamanda birden çok bağımsız kısa film ve projeye görsel efekt , jenerik desteği vermiş olmasının yanı sıra şu aralar, kendi bağımsız animasyon projeleriyle uğraşmaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Atılım Kozmonot
Animasyon: Atılım Kozmonot
Yapımcı: Atılım Kozmonot
Karakter Tasarımı: Atılım Kozmonot
Sahne Tasarımı: Atılım Kozmonot
Seslendirme: Cem Doruk Keskin, Atılım Kozmonot

Ölçek

2017 |  06:11

İş dünyası ve metropol hayatından bunalan kadın, bir çıkış yolu bulur

 


Yönetmen
Emine Gezici Üstündağ
Emine Gezici Üstündağ 1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Sektörde yer aldığı çeşitli ticari işlerin yanında ilk filmi Ölçek’i 2017 yılında tamamladı.

 

EKİP
Senaryo: Emine Gezici Üstündağ
Animasyon: Emine Gezici Üstündağ
Yapımcı: Berat İlk
Karakter Tasarımı: Emine Gezici Üstündağ
Sahne Tasarımı: Emine Gezici Üstündağ
Müzik: Peter Clint-Lawson
Ses Tasarımı: Onur Erdem

GÖSTERİMLER
Animasyros 10

Mr. Lonely and Your Soul

2017 |  06:46

 

Yönetmen
İlhami Tunç Gençer

 

GÖSTERİMLER
young lgbti izmir retrospective screen 2017-turkey
In October 2017 i will participate at the surrealist exhbiition “Surrealism in the suburbs of Lisbon” in Portugal 2017
Miami epic festival official selection 2017-u.s.a
sanatta görünürlülük 4 selected 2017-turkey
bring your art 2 selected-turkey
AM Egypt film festival official selection 2017-egypt
coğrafyalararası anarşist film festivali official selection 2017-turkey
agf avantgarde festival official selection 2017-germany

Kocakarı ile Tilki

2017 |  04:20

Günün birinde bir tilki, Kocakarı’nın sütünü çalar. Öfkeli Kocakarı tilkiyi yakalayıp ondan kuyruğunu alır. Tilki kuyruğunu geri istediğinde Kocakarı da ondan sütünü ister. Tilki kuyruğunu geri almak için, süt aramaya başlar. -Film Nazım Hikmet Ran’ın “Kocakarıyla Tilki” isimli çocuk masalından uyarlanmıştır.

 


Yönetmen
Yahya Özkan Akyürek
1984 yılında Bursa’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden 2009 yılında, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Animasyon Anasanat Dalından 2017 yılında mezun oldu. 2010 yılından beri animasyon alanında televizyon serisi, reklam ve uzun metraj projelerinde çalıştı.

 

EKİP
Senaryo: Nazım Hikmet Ran
Animasyon: Yahya Özkan Akyürek
Yapımcı: Yahya Özkan Akyürek
Karakter Tasarımı: Yahya Özkan Akyürek
Sahne Tasarımı: Yahya Özkan Akyürek
Müzik: Turgut Onur Avdan
Ses Tasarımı: Turgut Onur Avdan
Seslendiren : Elif Can Küçük

İstasyon

2017 |  04:53

Uzun yıllardır bir istasyonda yalnız başına çalışan ve orada yaşayan bir adam, hayatına bir farenin girmesi ile içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlar. Yiyeceklerini çaldığı için düşman edindiği fare, belki de yaşadığı hayatta onun dostu olabilecek tek canlıdır.

 


Yönetmen
Serdar Çotuk
2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi Animasyon bölümünü kazandı ve 2014 yılında 1.likle mezun oldu. Sonraki yıllarda yaptığı kısa filmleri “Çizgi”, “Frezya”, “Emekçi”, “Durak”, “Merdivenler” ve “İstasyon” ile ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallerde ödüller ve özel gösterimler aldı. Özel bir şirkette karakter animatörü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda başarısını bağımsız olarak kısa animasyon projelerinde göstermeye devam etmektedir.

 

EKİP
Senaryo: Serdar Çotuk
Animasyon: Serdar Çotuk
Yapımcı: Berat İlk
Karakter Tasarımı: Serdar Çotuk
Sahne Tasarımı: Serdar Çotuk
Müzik: Ross Bugden
Ses Tasarımı: Serdar Çotuk

ÖDÜLLER
Great Message International Film Festival, En İyi Animasyon Ödülü – Hindistan 2017

GÖSTERİMLER
The International Festival of Animated Arts “Multivision”, Finalist – 2017
3.Marmaris Kısa Film Festivali, Finalist – İzmir 2017
Balkans Beyond Borders Short Film Festival, Finalist – Belçika 2017
RoundGlass Samsara Environmental Film Festival, Finalist – Hindistan 2017
FROSTBITE International Film Festival, Finalist – ABD 2017
8th Underground Cinema Short Film Awards, Finalist – İspanya 2017
Barcelona Planet Film Festival, Finalist – İspanya 2017
Istanbul International Architecture and Urban Film Festival,Yarı Finalist – İstanbul 2017
Los Angeles CineFest, Finalist – ABD 2017
Les Films de la Toile, Finalist – Fransa 2017
Quito International Film Festival (FICQ), Finalist – İspanya 2017
8th Underground Cinema Short Film Awards, Finalist – İrlanda 2017
The Monthly Film Festival, Finalist 2017

Hanim Hanım’ın Acayip Hayatı

2017 |  05:52

Gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek oluşturulan film Hanim Sertteneke’nin ilginç hayatını anlatmaktadır.

 


Yönetmen
Buse Erel
1997 Doğumlu, Radyo Televizyon Grafik Animasyon bölümü mezunu. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisidir. Marmara Medya Merkezi’nde Animasyon ve çizim üzerine çalışmaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Hacer Yaldır
Animasyon: Buse Erel-Orçin Uzun
Yapımcı: Orçin Uzun
Karakter Tasarımı: Melike Ayça Dinç
Ses Tasarımı: Hacer Yaldır

ÖDÜLLER
6.Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Jüri Özel Ödülü

GÖSTERİMLER
6.Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali
3. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali

Evcilik

2017 |  03:24

Bir kız çocuğu kendi kendine evcilik oynuyordur. Oyuncaklarından yemekler hazırlar, sofrayı kurar.
Sonra bir oğlan çocuğu gelir, kız onu neşeyle karşılar. Yemeğe otururlar.
Ne var ki, çocuklar kendilerini oyuna kaptırdıkça, biz de hayatlarının daha karanlık yönlerine tanık oluruz…

 


Yönetmenler
Cenk Köksal
1981’de İstanbul’da doğdu.
1999’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’ne girdi.
2002’den itibaren çizgi film projelerinde animatör ve clean-up sanatçısı olarak çalışmaya, bu sırada reklam filmlerine storyboardlar çizmeye başladı. Daha sonra 3 boyutlu reklam filmlerinde animatörlük yaptı.
İlk kısa filmi olan “Yetenekli Bay Köksal”ı hayata geçirdi ve 2004’te Animasyon bölümden mezun oldu.
2005’ten beri İstanbul’da ikamet etmekte ve çalışmaktadır.

Özgül Gürbüz
1980 yılında Eskişehirde doğdu.
2004 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Animasyon bölümünden mezun oldu.
2004- 2006 yılları arasında üniversitede 2 yıl Araştırma görevlisi olarak çalıştı.
2006 da animasyon sektöründe çalışmaya karar verdi ve Anima İstanbul Stüdyolarında karakter modelcisi olarak çalışmaya başladı.
2006’dan beri aynı şirkette çalışmaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Cenk Köksal
Animasyon: Bora Şahin, Mervenur Ülcan, Güneş Göçmen, Seçkin Yalın
Yapımcı: Cenk Köksal
Karakter Tasarımı: Özgül Gürbüz
Sahne Tasarımı: Mustafa Gündem
Müzik: Matthias Steiner
Ses Tasarımı: Matthias Steiner

ÖDÜLLER
Seoul Guro International Kids Film Festival (Best Award)
The Monthly Film Festival (Best Animation)
Neum International Animated Film Festival (OSCE Human Rights Award)
8th Lions Shot Film Festival (Special Jury Award)
International Festival of Local Television (Prize Of The Mayor Of Spišská Nová Ves)

GÖSTERİMLER
Seoul Guro International Kids Film Festival
The Monthly Film Festival
Neum International Animated Film Festival
8th Lions Shot Film Festival
Internationa Festival of Local Television
Athens AnimFest
Trojan Horse Short Film Festival
Prokuplje Short Film Festival
XpoNorth
International Children’s Right Film Festival
Anima Mundi 2017
Kayseri Golden Plane Film Festival
Golden Kuker International Animation Festival
Short Movie Club
Drunken Film Festival
Pacuca Film Festival
International Short Film Festival Detmold
MINIKINO FILM WEEK
Imaginaria
Animation Block Party
Short Of The Year
Tuzla Film Festival
DC Shorts Film Festival
Animation Cinema and Comics – Cartoon Club
28th annual St. John’s International Women’s Film Festival
AM Egypt Film Festival
Festival du film d’animation pour la jeunesse

Döngü

2016 |  05:00

Türkiye tarihinde 28 Şubat 1997 yılında meydana gelen “postmodern” darbenin bir genç kızın zihninde yarattığı kalıcı etkiler üzerinden anlatılan hikayesi.

 


Yönetmen
Koray Sevindi
Koray Sevindi İstanbul’da yaşıyor. İTÜ’de mühendislik eğitimi aldıktan sonra çeşitli sinema filmi, kısa film, belgesel ve reklamlarda yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. New York Film Academy’de yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Yaptığı kısa film ve animasyonlar yurt içinde ve yurt dışında yüzden fazla festivalde gösterildi ve yirmiden fazla ödül kazandı. Halen sinema ile ilgili teorik ve pratik çalışmalarına devam etmektedir. Önemli filmleri arasında Kafa (2014) ve Ekmek (2012) yer almaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Koray Sevindi
Animasyon: Koray Sevindi
Yapımcı: Hakan Sancaktutan
Karakter Tasarımı: Koray Sevindi
Sahne Tasarımı: Koray Sevindi, Hasan Aktaş
Müzik: Nazım Çınar
Ses Tasarımı: Nazım Çınar

ÖDÜLLER
Altın Çınar Film Festivali, 2016, Türkiye, Jüri Özel Ödülü

GÖSTERİMLER
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 2017, Türkiye, Geceyarısı Türkiye Zamanı Seçkisi
Altın Çınar Film Festivali, 2016, Türkiye
Cartoon Club Rimini International Animation Film Festival, 2017, İtalya

Dilek

2017 |  04:25

Henüz 4 yaşındaki Dilek, bir gece ansızın rüyalara uyanır.

 


Yönetmen
Emrah Bekdikli
1982 İstanbul Doğumlu Emrah Bekdikli, (2000 – 2005) MÜGSF, Seramik Bölümünü bitirerek heykel çalışmaları gerçekleştirdi, karma sergilere katıldı. İllüstrasyon, 2d animasyon, stop-motion çalışmalar gerçekleştirdi. duygusalarbede isimli kişisel web sitesi üzerinden serbest illüstrasyon, video, sanat çalışmalarını paylaşmaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Emrah Bekdikli
Animasyon: Emrah Bekdikli
Yapımcı: Emrah Bekdikli
Karakter Tasarımı: Emrah Bekdikli
Sahne Tasarımı: Emrah Bekdikli
Müzik: “Great Mind in My Backyard” – Dilek
Ses Tasarımı: Emrah Bekdikli

Çay Fincanı

2015 |  05:00

Bir zamanlar, dışarı çıkmaktan korkan bir adam varmış…

 


Yönetmen
Elif Boyacıoğlu
Elif Boyacıoğlu (1982) Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede Avrupa Tarihi dalında Master ve Doktorasını tamamladı. 2001 yılından başlayarak Gezici Festival ekibinde yer aldı. Bir yıl Ottawa Algonquin College‘da temel canlandırma eğitimi aldıktan sonra, Irish School of Animation, BCFE, Dublin’de canlandırma dalında lisansını tamamladı. Başkent Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

 

EKİP
Senaryo: Elif Boyacıoğlu
Animasyon: Elif Boyacıoğlu, Lynn O’Reilly, Francesca Saunders
Yapımcı: ISA, BCFE
Karakter Tasarımı: Elif Boyacıoğlu
Sahne Tasarımı: Francesca Saunders
Müzik: Cem Anil
Ses Tasarımı: Conor Griffin
Dış Ses: Alex McLennan

ÖDÜLLER
Dublin Animation Film Festival – Honourable Mention [Best Irish Graduate Film Category)
20th Boston Turkish Festival Documentary and Short Film Competition – Special Mention
Dingle International Film Festival – Best Music Award
Royal Television Society, Republic of Ireland Student Awards 2016 – Best Undergraduate Animation
Ankara International Film Festival – 3rd Place Short Film Competition
Portsmouth International Film Festival – Best Animated Screenplay
Southampton International Film Festival – Best Hand-drawn Animation

GÖSTERİMLER
31st Warsaw Film Festival – Short Film Competition
Dublin Animation Film Festival –Competition
20th Boston Turkish Festival Documentary and Short Film Competition – Official Selection
Anim!arte International Student Animation Film Festival of Brazil – Maxi Competition
Santa Barbara International Film Festival – Irish Animated Shorts
Toronto Irish Film Festival – Official Selection
Dingle International Film Festival – Student Competition
Irish Film Festa Roma 2016 – Short Film Competition
The Saint Patrick’s Day Film Festival London – Official Selection
24th Filmfestival Contravision – Official Selection
Sofia International Film Festival – Best Festival Shorts
Ankara International Film Festival – Competition
Eskisehir International Short Film Festival – Official Selection
Atif Yilmaz Short Film Festival – Competition
Anifest ROZAFA International Film Festival for Children and Young Audience – Competition
SouthSide Film Festival – Official Selection
Lago Film Fest XII International Festival of Short Films, Documentaries and Screenplays – Unicef Competition
Cartoon Club Rimini Festival Internazionale del Cinema d’Animazione Fumetto e Games – Official Selection
International Animated Film Festival for Children and Youth ‘Constantine’s Gold Coin’ – Competition
Animaze – Montreal International Animation Film Festival – Official Selection
Linoleum International Contemporary Animation and Media-Art Festival – Official Selection
Sinema Burada Festival [Izmir] – Official Selection
International Adana Film Festival – Competition
Portsmouth International Film Festival – Official Selection
Wine and Country Film Festival – Official Selection
Southampton International Film Festival – Official Selection
Marmaris International Short Film Festival – Competition
Contact International Student Film Festival – Competition
West Texas Film Festival – Competition
Kinofest – Competition
Arava International Film Festival – Official Selection
Thessaloniki Animation Festival – Competition
An Ait Eile Festival – Official Selection
Early Bird International Student Film Festival – Competition
Seattle Turkish Film Festival Shorts 2016: Animations – Official Selection
Gezici Festival – Official Selection
Anchorage International Film Festival – Official Selection
Istanbul International Short Film Festival – Official Selection
Usak Kanatlı Denizatı Short Film Festival – Competition
ATF Animated Film Festival – Official Selection
14th Mumia Mostra Undigrudi Mundial De Animacao – Competition
Exposure Short Film Festival – Competition
Riverside Short Film Festival – Competition
Filmmor International Women’s Film Festival on Wheels – Official Selection
Los Angeles Turkish Film Festival – Competition
Supertoon International Animation Festival – Competition
Comic-Con International Independent Film Festival – Competition
Soo Film Festival – Official Selection
Short Films by Female Directors & Networking event – Official Selection.

Bir Sabah

2016 |  02:16

Bir kızın garip sabah ritüelleri.

 


Yönetmen
Çağıl Harmandar
Çağıl 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Boston’da School of the Museum of Fine Arts at Tufts Üniversitesi’nde bitirdi. Animasyonları uluslararasi film ve animasyon festivallerinde yer aldı.

 

EKİP
Senaryo: Çağıl Harmandar
Animasyon: Çağıl Harmandar
Yapımcı: Çağıl Harmandar
Karakter Tasarımı: Çağıl Harmandar
Sahne Tasarımı: Çağıl Harmandar
Müzik: Ben Martens
Ses Tasarımı: Ben Martens

ÖDÜLLER
Emerging Artist Honorary Mention Locomocion

GÖSTERİMLER
New Orleans Film Festival, New Orleans, LA.
Balkan Competition, 8th Edition of Anibar Animation Festival, Kosova.
Somerville International Film Festival, Somerville, MA.
15° MUMIA – Underground World Animation Festival, Belo Horizonte, Brazil.
Boston Hassle TELETHON at ScaTV, Cambridge, MA.
Spectacle Garden, The Headwaters Theater, Portland, OR.
Festival on Wheels – Turkey Stand, Cannes Film Festival, Cannes, France.
EXPO vol V, Brown University, Providence, RI.
Ankara International Film Festival, Ankara, Turkey.
Picture Farm Film Festival, Brooklyn, NY.
Berlin Student Film Festival, Berlin, Germany.
Festival on Wheels – Turkey Stand, Berlin Film Festival, Berlin, Germany.
British Film Institute Future Film Festival, London, UK.
Grrl Haus Cinema, Brattle Theater, Cambridge, MA.
“Eastern European Panorama”, Animateka, Ljubljana, Slovenia.
Locomocion Festival, Mexico City, MX.
Arctic Moving Image Film Festival, Harstad, Norway.
Cutout Festival, Queretaro, MX.
Boston Alternative Reality Fest, Subsamson, Boston, MA.

Bahçe

2016 |  07:00

Filmin senaryosunu kendi hikayemden yola çıkarak yazdım. Çocukluğu doğa içinde geçmiş, fakat sonra şehirde büyümüş olan bir kızın hikayesi…

 


Yönetmen
İdil Ar Uçaner

 

EKİP
Senaryo: İdil Ar Uçaner
Animasyon: Tuncay Çetin, Erhan Gezen, Murat Çelik
Yapımcı: İdil Ar Uçaner, Berat Ilk
Karakter Tasarımı: İdil Ar Uçaner
Sahne Tasarımı: İdil Ar Uçaner
Müzik: Kerem Akdağ
Ses Tasarımı: Ozan Kurtuluş

ÖDÜLLER
Kadıköy Çevre Festivali- En iyi Film (2017)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Fonu
Ulusal ve uluslararası festivallerde finalist

Aysız Bir Gece

2016 |  03:25

Aysız Bir Gece, Ferîdüddin Attâr’ın tasavvufi eseri Mantıku’t-Tayr’daki, kuşların toplaşmasını anlatan mistik şiirden esinlenmiştir. Birbirine açılan odalardan yedi adet vadi geçmektedir; duvarlar, pencereler ve ötelerinde, havada asılı duran bir gelincik.

 


Yönetmen
Pelin Kırca
Pelin Kırca (Atlanta, 1982) İstanbul’da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı eğitimi aldıktan sonra New York’taki School of Visual Arts’ta tasarım alanında yüksek lisans yaptı. Sanat yayınları, kitaplar ve müzik videoları gibi çeşitli medyalarda yer alan çalışmalarını, grafik, dijital tasarım, illüstrasyon ve video art alanlarında gerçekleştiriyor. Önemli filmleri arasında Memento Mori ve Reconstructing Mayakovsky yer almaktadır.

 

 

GÖSTERİMLER
Cannes Court Métrage | May 17-28, 2017
11th IFEMA International Female Film Festival Malmö | April 3-9, 2017
15th International Filmmor Women Film Festival on Wheels | March 11- April 30, 2017
!F Istanbul, 16th Istanbul International Independent Film Festival | February 2017

Arkhe

2016 |  10:44

Distopik dünyadaki bir parıltı, gök yüzündeki parlak ruhları kendisine çekmektedir. Bu karanlık dünyada inen ruhlar buldukları insan parçalarından kendilerine katı bedenler yaparlar. Her bir parıltı bir adım daha atmalarına neden olacaktır.

 


Yönetmen
Batuhan Köksal
1987 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Tiyatro, drama, ve 3d animasyon çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalarına İzmir’de devam etmektedir.

 

EKİP
Senaryo: Batuhan Köksal
Animasyon: Batuhan Köksal
Yapımcı: Batuhan Köksal
Karakter Tasarımı: Batuhan Köksal
Sahne Tasarımı: Batuhan Köksal
Müzik: Cem Tuncer
Ses Tasarımı: Cem Tuncer
Seslendirme: Tuğba Özcivan

ÖDÜLLER
2. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması, Üçüncülük Ödülü. 2016
2. Marmaris Kısa Film Festivali, Canlandırma Dalı, En İyi İkinci Film Ödülü. 2016
17. İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Animasyon Dalı, En İyi Film Ödülü. 2016
4. SETEM Akademi, BAK Ödülleri, Animasyon Dalı, En İyi Film Ödülü. 2016
2. Warsaw Independent Film Festival, Poland, Best Animation. 2016
3. Berlin International Cinefest, Germany, Best Animation. 2016
3. TMFF The Monthly Film Festival, United Kingdom, Glasgow, Special Mentions. 2016
6. Los Angeles Film & Script Festivali, ABD, Best Animation. 2016
1. Truva Atı Kısa Film Festivali, İkincilik Ödülü. 2017
9. Rotary Kısa Film Festivali, Canlandırma Dalı, Mansiyon Ödülü. 2017
15. İKFD Ulusal Kısa Film Festivali, Animasyon Dalı, En İyi Film Ödülü. 2017
1.Malatesta Short Film Festival (İtalya), Best Animation 2017

GÖSTERİMLER
23. Adana Altın Koza Film Festivali, 2016
1. Ankara Üniversitesi Kısa Film Yarışması, 2016
28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, 2016
15. Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması, 2017
28. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Yarışması, 2017
5. Los Angeles Türk Film Festivali, Kısa Film Yarışması, 2017
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, 2017
10. Yıldız Kısa Film Festivali, 2017
10.GRAND OFF World Independent Short Film Awards
Fia 2016 İnternational Animation Film Festival
33.Cartoon Club Film Festival
9.Banjaluka İnternational Animation Film Festival
Balkanima, European Animated Film Festival
REAL TIME FILM FESTIVAL
Warsaw Independent Film Festival
Eindhoven Film Festival
Al Nahj Film Festival
Ploiesti International Film Festival
Cambodia İnternational Film Festival
Los Angeles Turkish Film Festival
Ecozine Film Festival
POST MORTEM Film Festival
Tula International Film Festival
Crossing The Screen
Animation Marathon
Festival Cinema Invisible
SHORT to the Point
Drone Fest Wales
Dracula Film Festival

Altın Çağ

2015 |  02:00

“Bir zamanlar uzak mi uzak bir ulkede, kucuk bir koyde bir viking yasardi.
“Evet, O bir Viking! Adi da Viki kiki Boo Du. Teknesiyle okyanuslar aşan, ormanlarda
kamplar kuran, durmaksizin haykıran, hatta ejderha doven!
(Ejderha ateşi onu küle çevirir.) Oh! Sanirim dövemeyen bir kahraman!.:)
Viki kiki Boo Du , Odin’in ormanlarindan uzakta yeni topraklar aramis, kesfetmis ve taa
oralardan ganimetlerle köyüne dönmüştü.
O artık köyünün kahramanı, Odin’in altın çocuğuydu.
Taaa ki o güne kadar!”

 


Yönetmen
H. Sercan Tunalı
Antalya’da Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde okudu. 2001-2002 eğitim yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon (Çizgi Film) Bölümüne girdi.
Üniversite bitince bir süre Avustralya’da okudu ve çalıştı. Ardından İstanbul’a döndü ve çeşitli prodüksiyon şirketleri ve dijital ajanslarda görev aldı. Bu süreçte, Amerika’ya gidip New York Film Akademi’de Film Yapımı ve sinematografi üzerine okudu. Ardından 2012 yılında Yeni Zelanda Media Design School’da da burslu bir eğitim kazandı. 2015 yılında “Karakter Animasyonu” alanında sayılı okullardan olan Gobelins L’école De L’image eğitim aldı.
Yurt içi ve yurt dışı bir çok festivalde filmleri gösterildi ve ödüller aldı.
Şu an İstanbul’da ve yaklaşık 9 senedir animasyon sektöründe çalışıyor ve bir yandan da kişisel projelerini gerçekleştiriyor. Çeşitli mecralarda reklam projelerinde animasyon yönetmeni olarak çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında kendi instagram hesabından (the_cloud_collector) dijital olmayan orijinal işler üretme konusunda da oldukça hevesli 🙂

 

EKİP
Senaryo: H. Sercan Tunalı
Animasyon: H. Sercan Tunalı
Yapımcı: H. Sercan Tunalı
Karakter Tasarımı: H. Sercan Tunalı
Sahne Tasarımı: H. Sercan Tunalı
Müzik: Audiojungle
Ses Tasarımı: H. Sercan Tunalı

GÖSTERİMLER
Tenerife Shorts Film Festival, SPAIN, 2015
19th International Children’s Film Festival (ICFF), INDIA 2015
Benicia Film Festival, US, 2015
Schlingel International Film Festival, GERMANY 2015
Anadolu Animation Film Festival in TURKEY, 2015

Hırvatistan’a Ziyaret

BOZULMA
2014, 3’, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: David Lovrić
Yapım: Academy of Fine Arts Zagreb, Zagreb film

Kafası fil olan insan benzeri bir karakter bir banyoda aynanın önünde durmaktadır. Git gide derine yaklaştıkça onun sinir sistemi olan bir bitki olduğunu ve giderek vahşileşen bir koreografi oluşturarak kendini yok ettiğini görürüz.

David Lovrić
2005 yılından beri farklı yayınlarda illüstratör, çizgi roman ve storyboard artisti olarak, bir çok stüdyoda da animasyon sanatçısı olarak çalışmaktadır.

 

ÇOBAN
2014, 18’20”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Matija Pisačić
Yapım: Zagreb film

Bir dişi kopek olan Layka, kaçırılır ve uzaya gönderilir. Onun sahibi olan Çoban ise şans eseri, bir yer altı şehrinde, şarkıcılığa soyunur ve şöhret basamaklarından çıkıp, iner. Layka ise artık kader yazan, zaman ve uzayı büken gizemli bir zenci nine olan Moira’nın yaşadığı gezegende yaşıyordur.

Matija Pisačić
1975 yılında Zagreb’te doğdu. Animasyon yönetmeni, illüstratör ve çizgi roman sanatçısıdır. Çoban; yönetmenin ikinci kısa filmi.

 

İLETİŞİM
2015, 5’45”, Siyah-Beyaz, Diyalogsuz
Yönetmen: Ana Horvat
Yapım: Luma Film

Etta adındaki genç kadın, evinde, yalnız bir akşam geçirmektedir. Ev işlerini yapar, akşam yemeği pişirir, televizyon seyreder. Evinde ses olsun diye her türlü makineyi açar. Televizyonda gördüğü bir filmde ise Milena; Duro adlı bir devle çok güzel bir hayat yaşamaktadır.

Ana Horvat
1977 yılında Zagreb’de doğdu, 2003 yılında Zagreb Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Bir çok solo ve grup sergilerinde heykel, illüstrasyon, video ve fotoğraf eserleriyle yer aldı. HDLU ve HZSU üyesi. 2005 yılından beri animator olarak çalışmaktadır.

 

AÇLIK
2014, 6’09”, Siyah/Beyaz, Diyalogsuz
Yönetmen: Petra Zlonoga
Yapım: Bonobostudio

Her canlı açtır; tohum ışığa, kuş uçuşa, insan dokunulmaya.
Neyle beslenirsek onunla büyürüz.

Petra Zlonoga
Petra Zlonoga 1982 yılında doğdu. 2007 yılında Zagreb Güzel Sanatlar Akademisi’nin hem Grafik Tasarım hem de Animasyon ve Yeni Medya bölümlerinden mezun oldu 2009 yılından beri freelance grafik tasarımcı ve illustrator olarak çalışıyor.

 

HERMAN H. ROTT ile YAŞAM
2015, 11’06”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Chintis Lundgren
Yapım: Adriatic Animation (HR), UO ANIMA (HR), GoodJobStudios (DK)

Herman çok içen, yüksek sesli, sert müzik dinleyen ve satranç oynayan bir faredir. Evinde temizliğe ve düzene önem göstermez. Bir gün, dağınık, maço adamlara karşı zaafı olan bir kedi ona taşınır. Yanında da elektrik süpürgesi, piyanı ve bir klasik müzik albüm koleksiyonuyla.

Chintis Lundgren
Estonyalı animasyon yönetmeni.. 2008 yılında başladığı animasyona 2011 yılından beri kendi kurduğu Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio’da devam etmektedir. Ayrıca Adriatic Animation, Hırvatistan’ın da kurucularındandır.

 

NIKOLA TESLA’NIN GİZLİ LABORATUVARI
2014, 11’06”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Bruno Razum
Yapım: Zagreb film, 24 sedam

Tesla öldükten sonra, geçen tren yüzünden sallanan gizli bir laboratuvardaki robot uyanır. Tesla’nın tasarımı olduğunu anlar ve onun gelmesini beklerken televizyon seyreder. Yalnız bir hayatı olduğu için depresyona girer ve televizyonda bir kadın ve erkek arasında ilginç bir ilişki gördüğünde o da kendine bir hayat arkadaşı yapmaya karar verir. Ama yapmaya çalıştığı dişi robot bir türlü yaşam belirtileri göstermez.

Bruno Razum
1975 yılında Zagreb’da doğdu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin eğitim fakültesinden mezun oldu. Animasyon sanatçısı ve motion graphic tasarımcısı olarak çalışmaktadır.

 

SİMULAKR
2014, 8’40”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson
Yapım: Bonobostudio

Hangi görüntü gerçektir, aynada yansayan mı yoksa onun karşısındaki mi? Tüm koridorlar illüzyonlarlar dolu, aynanın arkasında bir imge. bir yabancıya mı yoksa kendinin saklı bir parçasına mı baktığını bulmaya çalışıyor.

Ivana Bošnjak
1983 yılında doğdu. Zagreb Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Tasarım bölümünden ve Volda Norveç Üniversitesi ANimasyon bölümünden mezun oldu.
Model tasarımcısı ve animasyon sanatçısı olarak çalışıyor.

Thomas Johnson
1984 yılında doğdu. Cardiff/ Wales Üniversitesi Medya bölümünden mezun oldu ve Zagreb Güzel Sanatar Akademisi’nde Yeni Medya Departmanı’ında çalışmaktadır. Kukla performansları bir çok festivalde sergilendi. Model tasarımcısı ve animasyon sanatçısı olarak çalışmaktadır.

 

ŞEFFAFLIK
2015, 6’10”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Daniel Šuljić
Yapım: Kreativni sindikat, Zagreb film

Tarayıcılar ve algoritmalarla dolu bir dünyada, anlamsızsa kullanılan sosyal ağlar, online formlar, kredi kartları… Gönüllü olarak kendi özelini ortaya koyan bugünün insanı. İyi bir vatandaşın saklayacak bir şeyi yoktur sadece suçluların vardır.

Daniel Šuljić
Zagreb doğumlu animasyon sanatçısı, müzisyen ve DJ. Viyana Mkl. Attersee, at Hochschulle für Angewandte Kunst resim ve animasyon mezunu. 2011 yılından beri Animafest Zagreb’in artistic danışmanı.

 

WIENER BLUT
2014, 8’35”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Zlatko Borurek, Pavao Štalter
Yapım: Zagreb film, Restart

Film; bir yazarın 2. Dünya Savaşı Almanyasındaki anılarını gösteriyor.
Bayan Sarika; son yıllarını sessiz ve huzurlu geçirmek için bir yahudi bakım evine gider ve orada yahudi soykırımı terörü ile kurban olur.

Zlatko Bourek
1929 yılında doğdu. Akademisyen, ressam, film ve sinema yönetmeni ve animasyon film yazarı. 1955 yılından beri bir çok yerli ve uluslararası sergide yer aldı. Kukla tiyatrosunda set tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, yazar ve yönetmen olarak çalıştı. 1956 yılında D. Vukotic ve N. Kostelac ile birlikte Zagreb Fİlm Stüdyosu’nu kurdu, Stüdyo’nun ilk filmi olan Robot/ Dusan Vukotic için set tasarımı yaptı. 1961 yılından itibaren kendi yazar, tasarımcı ve yönetmen olarak kendi filmlerini yaptı.

Pavao Štalter
1929 yılında doğdu. Ressam, set tasarımcısı ve yönetmen. Uzun sure okul kitaplarında, gençler ve çocuklar için olan kitaplarda çizerlik yaptı. 1985 yılında Zagreb Film’in kadrosunda animasyon filmleri için çalışmaya başladı. Elliden fazla filmin tasarımında yer aldı. 1963 yılında kendi tasarladığı “Beş” adlı filmi Z. Grgic ile birlikte yaptı ve bir çok ulusarası festivalden ödül kazandı. Yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar olarak bir çok başka ödüllü filme de imza attı.

 

KURTLARIN OYUNU
2015, 4’44”, Renkli, Diyalogsuz
Yönetmen: Jelena Oroz
Yapım: Academy of Fine Arts Zagreb, Zagreb film

Üç küçük kurt bir öğleden sonralarını birlikte geçirirler. Hikaye ise nasıl yalnız olarak günü bitirdiklerindedir.

Jelena Oroz
1987 yılında doğdu. 2014 yılında Zagreb Güzel Sanatlar Akademisi Animasyon ve Yeni Medya bölümünden ve 2008 yılında da Sijek Sanat Akademisi’nden mezun oldu. Animasyon sanatçısı olarak çalışmakta ve yeni filmine hazırlanmaktadır.

Saygı

Usta karikatürist ve canlandırma sanatçısı Tan Oral ve Yahşi Bey Tasarım Çalışmaları’nın kurucusu, grafik ve canlandırma sanatçısı Emre Senan ile Türkiye’de ilk animasyon dersleri ile ilgili bir söyleşi.

Moderatör: Başak Ürkmez

 

Ernest ve Celestine

 

2012, 80’, Fransa/Belçika/Lüksemburg, Renkli, Fransızca

Yönetmen: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner
Senaryo: Daniel Pennac
Sanat Departmanı: Virgile Bage, Tomislav Findrik
Müzik: Vincent Courtois
Yapımcı: Eric Beckman, Didier Brunner, David Jesteadt, Henri Magalon, Stephan Roelants, Michael Sinterniklaas, Vincent Tavier

Ayıların yerin üstündeki şehirlerinde kemirgenlerinse yerin altındaki şehirlerinde yaşadığı bir dünya… Bir gün; bir dişçi çırağı olan fare Celestine ve fakir bir sokak müzisyeni olan ayı Ernest benzer nedenlerden dolayı şehirlerinden ayrılırlar. Ama bu durum, bu sürgünler için, kötü bir kader olmaktan çok aralarında kurulan güzel bir dostluğun başlangıcıdır. Kendi dünyalarının önyargılarını göz ardı edemeyen otoriteler ise onların peşini bırakmayacaktır.

Stéphane Aubier
1964 doğumlu Belçikalı fim yönetmeni ve senarist. 2009 tarihli A Town Called Panic filminin yazarı ve yönetmenidir (Vincent Patar ile birlikte). 2009 Cannes Film Festivali’nde gösterilen film bu festivalde gösterilen ilk stop-motion canlandırma filmidir.

Vincent Patar
1965 doğumlu Belçikalı film yönetmeni ve senarist.

Benjamin Renner
1983 doğumlu, Fransız, çizgi-roman ve animasyon sanatçısı.

Louise Sahilde

Louise En Hiver
Fransa, 2016, 75’, Renkli, Fransızca (Türkçe altyazılı)
Yönetmen: Jean François Laguionie
Senaryo: Jean François Laguionie
Müzik: Pierre Kellner, Pascal Le Pennec
Yapımcı: Jean-Pierre Lemouland, Galilé Marion-Gauvin
Uygulayıcı Yapımcı: Jocelyne Perrier

Yaşlı bir kadın olan Louise; kendini yaz sezonunun bitişiyle son tatilcilerin de terk ettiği bir adanın kıyısına vurmuş olarak bulur. Korku ve paniktense burada kalıp, beklemeyi tercih eder. Onu bekleyen ise pis hava, yoğun yağmurlar ve gel-gitlerdir. Acaba bu durumda bile, bu yeni Robinson, hayatta kalmayı başarabilecek midir?

5. Uluslararası Canlandıranlar Festivali

Bu yıl Fransız Kültür Merkezi ile işbirliğinde düzenlenen festival; “Güzel günler çizeceğiz” mottosu ile yola çıkıyor. Festivalin onur konukları; ünlü Fransız canlandırma yönetmeni Jean François Laguionie ve senarist Anik Le Ray.

Festivalde bu yılki en önemli yenilik ise; ulusal kısa canlandırma filmlerine açılan Canlandıranlar Festivali Film Yarışması. Ödül töreniyle ve kazanan filmlerin gösterimiyle açılacak olan festivalin diğer bölümleri ise; Laguionie’nin iki uzun metrajlı filmi olan Louise Sahilde ve Black Mor Adası, onun seçtiği kısa film seçkisi ve Laguionie ile söyleşi, ASIFA Hırvatistan kısa film seçkisi, Anik Le Ray ile söyleşi, Ernest ve Celestine filmi gösterimi ve Saygı kuşağından oluşuyor.  Festival mekanları ise Fransız Kültür Merkezi/Taksim ve KargaArt/Kadıköy.

Black Mor Adası

Fransa, 2004, 85’, Renkli, Fransızca (Türkçe altyazılı)
Yönetmen: Jean François Laguionie
Senaryo: Jean François Laguionie, Anik Leray
Müzik: Christophe Héral
Yapımcı: Gaspard de Chavagnac

15 yaşındaki bir işçi, çeteseiyle birlikte, kötülüğüyle ün salmış Black Mor adasındaki hazinenin yerini gösteren bir haritayı çalar. Böylece; MacGregor, Beanpole, Taka ve maymun Jim bir tekne bulur ve yola çıkarlar.

Canlandıranlar Film Yarışması

Yarışma 1 Ocak 2016 tarihinden sonra Türkiye’de yapılmış tüm kısa canlandırma filmlerine açıktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru: 2 Kasım 2018 Cuma 18:00’e kadardır.
Ön Eleme Sonuçları: 9 Kasım 2018 Cuma’dır.
Ödül Töreni: 16 Kasım 2018 Cuma

Başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaştırılan filmler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru

 • Başvuru ücretsizdir.
 • Gönderilecek her bir film için ayrı ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuran kişi formu doldurduktan sonra filmini belirtilen online yöntem ile gönderebilir.
 • Gönderim masrafları tamamen yarışmacıya aittir.
 • Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler. Her çalışma için ayrı başvuru yapılır.

Koşullar

 • Yarışmaya katılacak çalışmanın, tamamen o kişi veya ekibin çalışması olması gerekmektedir. Aksi ispatlandığı takdirde, çalışma otomatik olarak diskalifiye edilecektir. Çalışmanın içerisinde kullanılan, başkalarına ait video, müzik veya grafik gibi unsurlar sahipleri itiraz etmediği sürece değerlendirmeye alınacaktır.
 • Video, film veya fotoğraf gibi çekim malzemeleri kullanıp kullanmamak tamamen serbesttir.
 • Her türlü görsel efekt ve animasyon tekniği serbesttir. Klasik 2D çizgi animasyon, bilgisayar destekli 3D animasyon, stop motion gibi her türlü animasyon tekniği ve/veya görsel malzemeye optik, kimyasal, fiziksel veya dijital müdahale ile yapılan her türlü görsel efekt tekniği kullanılabilir.
 • Yarışmaya katılacak çalışmanın belli bir öykü anlatıp anlatmaması, karakterler ve diyaloglar içerip içermemesi ve kullanılan estetik dile ve üsluba dair her türlü tercih serbesttir.
 • Canlandıranlar Festivali yarışmaya katılacak bütün çalışmaların gösterim ve Canlandıranlar Festivali’nin kendi basılı ve görsel duyurularında veya materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır. Kesinlikle ticari amaç için kullanılmayacaktır.

Nasıl Kazanacaksınız?

 • Çalışmanın kurallara uygunluğu gözden geçirilecek ve bir ön eleme yapılacaktır.
 • Ön eleme sonuçları 9 Kasım Cuma günü açıklanacaktır.
 • Çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek ancak ödül törenine kadar sonuçlar açıklanmayacaktır.
 • Yarışma sonucunda En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Teknik olmak üzere üç dalda ödül verilecektir.
 • Jüri herhangi bir dalda ödüle değer eser olmadığını düşünürse o dalda ödül vermeyebilir.
 • Jüri eğer isterse bazı çalışmaları Jüri Özel Ödülüne layık görebilir.